• Fontane  • Galerije

 

FONTANE

javniFontane se postavljaju na trgovima, ugostiteljskim objektima,  luksuznim vilama...   Danas ljudi postavljaju fontane i u svojim dvorištima,  jer imaju povoljno dejstvo na raspoloženje zbog svog osvjezavajućeg izgleda. Bavimo se projektovanjem, izradom, održavanjem, sanacijom, redizajnom, i prodajom djelova za sve vrste fontana.

Prvobitne fontane su se bazirale na jednom izvoru vode koji bi se slijevao u određeni bazen a zatim odljevao. Danas su fontane mnogo komplikovanije, sa više izvora i više bazena i komplikovanijom arhitekturom i infrastrukturom. Glavni motiv kod većine fontana je mlaz vode, koji se pod jakim pritiskom ispušta iz nekog dijela fontane i koji rasipa vodene kapi po svojoj okolini.Određene fontane služe i kao izvori pitke vode, na taj način služeći i kao praktični i kao ukrasni objekti.

Naši strateški partneri su najpoznatije kompanije koje se bave izradom fontanskih sitema.
Iskustvo koje imamo u izradi i održavnju fontana ali i zadovoljstvo naših klijenata aduti su sa kojima izlazimo na tržište.